Adresa: Edith Durham, Ndërtesa Avalla 1, Nr. 24

Prishtinë 10000, Kosovë

Tel: +386 49 728 019

E-mail: info@kosid.org